About

Preben Franck Stelvig, maler og grafiker. Født 3.1.1942 i Svendborg, død i København 31.07.2021

Biografi
Preben Franck Stelvigs arbejder er præcise i form og opbygning. De iscenesætter og signalerer en virkelighed på en ny og anderledes måde fra kunstner til betragter fra menneske til menneske. Der er tale om en form for collagekunst, som ofte kombinerer en optisk flad virkning med en rumskabende. Hans udgangspunkt er naturalistisk, men allerede fra den første udstilling i 1964 er enkeltdelene isoleret eller brudt itu og herefter anbragt imellem andre både dekorative og fortællende elementer. I serier af billeder gennemprøver han mulighederne for en udvalgt genstand i forskellige arrangementer, hvor den overordnede stræben i sidste instans er roen, stilheden og den visuelle balance. Vilhelm Hammershøis stille stuer, der efterlader en fornemmelsen af, at mennesket lige er gået igennem rummet, er en både bevidst og instinktiv baggrund for S.’ billeder. Denne grundstemning går igennem hele hans værk, om det så er en værktøjsdel, et skilt eller en cigaretpakke, der er det centrale omdrejningspunkt i rækken af billeder.

Uddannelse
AOF malerskole. (Jørgen Andersen-Nærum) 1961; priv. malersk. (Viggo Tuxen og Sven Hauptmann) 1962- 64; Kunstakad. Kbh., malersk. (Gunnar Aagaard-Andersen) 1968-74.
Rejser og udlandsophold
Paris 1960, 1977-78, 1982, 1985, 1991; Tel Aviv 1977-78; Rom 1989; N.Y. 1992.

Stillinger og hverv
Medstifter af Gruppe GYRR 1968. Medl. af censurkom. KE 1971-73; underv. på AOF aftensk. i tegning og maling 1972- 74.

Stipendier og udmærkelser
Irgens-Bergh 1967; Marius Hammann 1968; Carlson 1968, 1970-72; J.R. Lund 1971; Suhr 1972; Stat. Kunstfond 1973-74, 1983, 1985-86, 1989; Aug. Schiøtt 1975; Henry Heerup 1995. Aage & Yelva Nimbs Hæderslegat 2003.

Udstillinger bl.a.
KE 1964, 1966-70; Charl. Forår 1968-69, 1971; Den Flexible 1968-1970, 1975; Gyrr 1968-73, 1976-95; Charl. Eft. 1969, 1971 (100 da. grafikere), 1973; Da. grafik, The Lomley Cazelet Gal., London 1972; Yngre da. kunst, Nikolaj, Kbh. 1974; Ovalen 1974-75; Serigrafier, Irmas poser, Jerusalem Mus. 1975; Signaler, Hjørring Kunstmus. 1976; M59 1977; Origrafika, Malmö 1978; Grafikbien., Fr.stad, Norge 1978; Å-udst. 1979, 1986; De fabulerende, Nikolaj, Kbh. 1979; Ung da. kunst, Charl.borg 1980; Vestjyll.udst., Hrymfaxes gal. m.fl. 1980; Intergrafik 80, Berlin 1980, 1984, 1987, 1990; Separat bl.a. Galerie Unicorn, Nikolaj, Stavanger Kunstforening, Skagens Kunstforening, Galerie Arnesen Galerie Max Seidenfaden. Turel Art Gal., Tel Aviv 1977 . Skitser til udsmykn. af HT-busser, Charl.borg 1984; Portrætter, Nordjyll. Kunstmus. m.fl. 1985; Kunsten 89, Charl.borg 1989; Stokrosebanden 1992; Skulpturbien. Kongens Have, Kbh. 1996. Det da. Hus, Paris 1978 (s.m. Poul Agger og Karl Åge Riget); Kunst i gaden, Kbh. Bymus. 1981 (s.m. Poul Agger og Erik Rasmussen); Atelier 53, Fr.berg 1986 (s.m. Lizzi Mallow), 1993-94; Gal. Helth, Kbh. 1989, 1994; Galleriet, Ikast 1989-91; Gal. Kaffeslottet, Gudhjem 1990-91, 1994; Gal. Arnesen, Hillerød 1990-94; Hist. Mus., Ålborg 1991; Thorasminde, Bagsværd 1991, 1995 (s.m. Vicky Steptoe og Claes Birch); Art House Odeon, Sag Harbor, N.Y. 1992; Gammelgaard, Herlev 1996; Medlem af Pro 2002-2006 Næstved Museum, Kähler Keramik 2004. Galerie Ravn, Kaffe Slottet Gudhjem, Køge Kunstforening, Gyrr Nouveau Farum 2005. ”P4” med Joachim Bang Den Gl. Præstegård Birkerød, Harpoart, Malmø. ”Variarioner” Gjethuset Frederiksund. Pakhuset Nykøbing 2006.Galerie art dú Nord Vence Frankrig 2007.

Værker
Malerier: Arsenal for reflex (collage- maleri på træ, 1968, Stat. Mus. for Kunst); Signal 4 (1970, Zahles Sem.); Skyggeportræt I og II, serie (1976, Skive Kunstmus.); Mig og Rembrandt (1987); Landskaber med regnbuer, serie (1987); Den moderne kunst i anparter, serie (1989); Stangspringeren (1992, 1.pr. i konk. Det olympiske menneske). Udsmykninger: Egelundssk., Albertslund (bemalede plader, 1979); dek. af HT-bus (1984); gavl, Nørrebrog./Steng., Kbh. (1988); gavl, Blegdamsv. (1993); Kronen på værket (jern, træ, 1992, opst. i Kbh. i anledn. af regentparrets sølvbryllup); Gæstekantinen i Amternes Hus, Havnefronten, Kbh. 1996; Trykkeriet Herrmann & Fischer, Herlev (vægudsmykn., 1989). Grafik i Kobberstiksaml. og Kastrupgaardsamlingen.